“Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması” Takvimi Güncellenmiştir

“Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 numaralı “Tasarım yarışmaları” maddesine dayanılarak hazırlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca açılmıştır.

Corona Virüs olarak bilinen bulaşıcı hastalık, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 16 Mart 2020 tarih ve 56 sayılı raporuna göre 150 ülkede 167.515 teyit edilmiş küresel vakaya sebebiyet vermiştir. DSÖ tarafından, Corona Virüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesi “yüksekten”, “çok yüksek” seviyesine çıkarılmış, ayrıca “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan Kamu Kurumunda yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin genelgeler ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda tekrar güncellenerek, “Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması” proje teslim tarihi 27 Temmuz’ a ertelenmiştir.

Yeni yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:

  • Projelerin Son Teslim Tarihi: 27 Temmuz 2020, Pazartesi, Saat:17.00
  • Posta ile Teslim Alım için Son Tarih: 29 Temmuz 2020, Çarşamba
  • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 8 Ağustos 2020, Cumartesi
  • Kolokyum ve Ödül Töreni: 15 Ağustos 2020, Cumartesi

Bu zeyilname ile yukarıdaki takvimdeki güncellemeler yapılmıştır. Zeyilnamenin imzalandığı 8 Mayıs 2020’den önce projelerini teslim eden yarışmacılar istedikleri takdirde projelerini geri çekerek yeniden teslim yapabilirler. Zeyilname, İdare’nin yarışmayla ilgili web sitesinde yayınlanacak ve şartname alarak e-posta adresini kaydettiren tüm yarışmacılara gönderilecektir.