KONKUR.İSTANBUL NEDİR?

Değerli mimarlar, şehir ve bölge plancılar, kentsel tasarımcılar, proje yöneticileri…

Biz, kentimizin kalbinin attığı tüm kamusal mekânlar için harekete geçtik.

Amacımız yeni ve kapsamlı projelerle 16 milyonluk bu dev şehrin mekânlarını İstanbulluların yararlanabildiği fonksiyonel ve estetik yerler haline getirmek…

İşte burada sizlerin aklına, fikrine ihtiyaç duyuyoruz. Gelin İstanbul’a yakışacak, İstanbulluların şehirle birebir temas etmesini sağlayacak odak noktaları için yaratıcı ve işlevsel projelerinizi bizimle paylaşın. Projeler, her yarışmanın içeriğine göre farklılaşacak değerlendirme yöntemleriyle jürimiz tarafından değerlendirilecek ve seçilenler hayata geçirilecek.

Bu yeni süreç, Taksim Meydanı’nı en iyi çevre düzenlemesine kavuşturacak ilk yarışmamız ile başlıyor. İstanbul’un tüm mekânlarına dalga dalga yayılacak diğer yarışmalarla, şehrimizin geleceğine sizler ve 16 milyon İstanbullu karar vereceksiniz.

Hadi, siz de projenizle başvurunuzu yapın, İstanbul’da imzanız olsun.

Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı


YARIŞMA NEDİR? NEDEN YARIŞMA?

Kamu, proje elde ederken Kamu İhale Kanunu’na tabidir. Bu kanun, alışıla gelen ihale yöntemlerinin getirdiği, işin ucuz yapana verilmesinin yanı sıra, birçok fikrin arasından en niteliklisinin, alanında uzman bir heyet tarafından seçilmesine imkân tanıyan “tasarım yarışmaları” yöntemini de tanımlar.

Yarışmalar konusu gereğince ilgili meslek gruplarına yönelik açılır. Teslim edilen projeleri, çeşitli mecralardan ve farklı meslek gruplarından, yarışma için bir araya gelmiş ilgili jüri heyeti değerlendirir. Değerlendirme süreci, katılımcıların kimlikleri gizli tutularak yapılır. Süreç sonunda yarışma için teslim edilen projelerin tümü halka açık sergilenir. Böylece ilgili meslek grupları, öğrenciler, kamu ve çeşitli paydaşlar için mesleki tanışma, dayanışma ve tartışma platformları oluşur.

Kamunun elde edeceği her türlü tasarımın niteliğini artırmak adına, katılımcı, yenilikçi ve şeffaf olan yarışma yöntemi seçildiğinde; sağladığı serbest rekabet ortamında, nitelikli ve kimlik sahibi kamusal alanlar elde edilir.

İPA YARIŞMALAR

İPA Yarışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı yarışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla İstanbul Planlama Ajansı çatısı altında çalışmalarını yürüten bir birimdir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan yarışmalarla ülke çapında yarışma kültürünün daha sağlıklı yaşamasını sağlamak ana hedeflerindendir.

Yarışmalar, Kamu İhale Kanunu’nun “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği”ne bağlıdır.

İPA Yarışmalar ile kente değer katabilecek, sorunlu ya da potansiyel alanların projelerinin, yarışmayla elde edilme sürecinde, katılımcılığı artırmak adına yenilikçi bir sistem oluşturulmuştur. Yarışma öncesinde ve yarışma süresince, ilgili aktörlerle ilişkiler kurarak, kamuoyunda mekâna dair algının güçlenmesi hedeflenerek, yarışma sonrası seçim sürecinde vatandaş da dâhil olmak üzere farklı paydaşlara rol verilerek çok katmanlı bir sistem yaratılmaktadır.