Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Jüri Çalışmaları Başladı!

Katılımcı süreç ile şekillenecek olan Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması süreci; jüri heyeti, İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Adalar Belediyesi, İBB İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü ve İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile başladı.

Fayton Meydanı ve çevresinde yapılan gezinin ardından, Anadolu Kulübü’nde ilk jüri toplantısı başladı. Büyükada Fayton Meydanı’nın ilgili aktörler, Adalılar ve İstanbulluların katılımı ile tasarlanması sürecinin ilk adımı atılmış oldu. Bu süreç Mart ayının başında açılması planlanan yarışmaya da bir girdi olacak.

Yarışmanın jürisinde asli jüri üyesi olarak Mehmet Zafer AKAY, Mimar; Hasan ÇALIŞLAR, Mimar; Ahmet Kıvanç KUTLUCA, Şehir Plancısı; İnci OLGUN, Mimar; Tarık YAŞAR, Peyzaj Mimarı; yedek jüri üyesi olarak Meliz AKYOL, Peyzaj Mimarı; Hatice Büşra AL ÖZDİLEK, Mimar; Elif ÖRNEK ÖZDEN, Şehir Plancısı olarak görev alacak.