İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması Projelerin Geri Verilmesi

İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması Sergisi tamamlanmış olup, ekip temsilcileri projelerini 25 Aralık 2023 – 19 Ocak 2024 tarihleri arasında yarışma şartnamesinde belirtilen raportörlük mail adresi üzerinden randevu oluşturarak şartnamenin 15.maddesinde belirtilen hususlar kapsamında geri alabileceklerdir.