“İstanbul Senin – Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışması” Takvimi Güncellenmiştir

“İstanbul Senin – Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışması” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 numaralı “Tasarım yarışmaları” maddesine dayanılarak hazırlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca açılmıştır.

30 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar; T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan genelgeler ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda, “İstanbul Senin – Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışması” takvimi güncellenerek, proje teslimi 4 Ocak 2021 tarihine ertelenmiştir.

Yeni yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:

  • Projelerin Son Teslim Tarihi: 4 Ocak 2021 Haziran 2020, Pazartesi, Saat 17:00
  • Posta ile Teslim Alım için Son Gün: 7 Ocak 2021, Perşembe
  • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 9 Ocak 2021, Çarşamba
  • Kolokyum: 16 Ocak 2021, Cumartesi

Bu zeyilname ile yukarıdaki takvim güncellemesi yapılmıştır. Zeyilnamenin imzalandığı 6 Aralık 2021’den önce projelerini teslim eden yarışmacılar istedikleri takdirde projelerini geri çekerek yeniden teslim yapabilirler. Zeyilname, İdare’nin yarışmayla ilgili web sitesinde yayınlanacak ve ön seçimi geçen ekiplerin e-posta adreslerine gönderilecektir.