“İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması” Takvimi Güncellenmiştir

“İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 numaralı “Tasarım yarışmaları” maddesine dayanılarak hazırlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca açılmıştır.

Corona Virüs olarak bilinen bulaşıcı hastalık, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 16 Mart 2020 tarih ve 56 sayılı raporuna göre 150 ülkede 167.515 teyit edilmiş küresel vakaya sebebiyet vermiştir. DSÖ tarafından, Corona Virüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesi “yüksekten”, “çok yüksek” seviyesine çıkarılmış, ayrıca “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir.

23 Mart 2020 tarihinde yayınlanan ilk zeyilname ile Kamu İhale Kanunu’nun izin verdiği en uzun süre olan 20 gün ertelenen takvim, T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan Kamu Kurumunda yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin genelgeler ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda tekrar güncellenerek, “İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması” proje teslim tarihi 16 Haziran’a ertelenmiştir.

Yeni yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:

  • Projelerin Son Teslim Tarihi: 16 Haziran 2020, Salı, Saat 17:00
  • Posta ile Teslim Alım için Son Gün: 18 Haziran 2020, Perşembe
  • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 24 Haziran 2020, Çarşamba
  • Kolokyum: 4 Temmuz 2020, Cumartesi

Bu zeyilname ile yukarıdaki takvim güncellemesi yapılmıştır. Zeyilnamenin imzalandığı 15 Nisan 2020’den önce projelerini teslim eden yarışmacılar istedikleri takdirde projelerini geri çekerek yeniden teslim yapabilirler. Zeyilname, İdare’nin yarışmayla ilgili web sitesinde yayınlanacak ve şartname alarak e-posta adresini kaydettiren tüm yarışmacılara gönderilecektir.