İstanbul’un Mezarları Tasarım Yarışması’nın Mezar Listesinde Güncelleme

Çeşitli nedenlerle yarışmanın dışında kalan 2 mezarın yerine, “20. Ali Nezih UZEL” ve “21. Cevdet KILIÇLAR – Necdet YILDIRIM” eklenmiştir. Şartname ve ekleri, bu mezarların bilgileri eklenerek güncellenmiştir.