Salacak Kentsel Tasarım Yarışması Yer Görme Şartları Güncellendi

“Salacak Kentsel Tasarım Yarışması” için ilan metninde zorunlu tutulan yer görme şartı, Covid-19 olarak bilinen bulaşıcı hastalığın seyri dikkate alınarak zorunlu olmaktan çıkarılmıştır. Bu yarışmada yer görme zorunlu değildir.