Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekanı Tasarım Yarışması Yer Görme Şartlarında Düzeltme

“Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekanı Tasarım Yarışması” için ilan metninde ön seçimi geçen ekipler için zorunlu tutulan yer görme şartlarında düzeltme yapılmıştır.

Bu yarışmada yer görmek ön seçimi geçen ekipler için zorunludur. Yer görme, ekipteki müelliflerden birisi tarafından yapılmak zorundadır. Yer görme için ödeme yapılmayacaktır.

Yer görme belgesi 28 Haziran 2021, Pazartesi gününe kadar hafta içi 10.00 – 16.00 saatlerinde, yarışma alanı içinde bulunan “İBB Avrupa Yakası Park Bahçeler Müdürlüğü Beyoğlu Bölge Şefliği Şantiye Binası” ndan alınabilir.