Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması Takvimi Güncellendi

“Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 numaralı “Tasarım yarışmaları” maddesine dayanılarak hazırlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca açılmıştır.

26.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçileceği bildirisi yayınlanmıştır. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekildedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan Kamu Kurumunda yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin genelgeler ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda “Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması” proje teslim tarihi 15 Haziran 2021’e ertelenmiştir.

Yeni yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:

  • Projelerin Son Teslim Tarihi: 15 Haziran 2021, Salı, Saat:17.00
  • Posta ile Teslim Alım için Son Tarih: 17 Haziran 2021, Perşembe
  • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 21 Haziran 2021, Pazartesi
  • Kolokyum: 10 Temmuz 2021, Cumartesi

Bu zeyilname ile yukarıdaki takvimdeki güncellemeler yapılmıştır. Zeyilname, İdare’nin yarışmayla ilgili web sitesinde yayınlanacak ve şartname alarak e-posta adresini kaydettiren tüm yarışmacılara gönderilecektir.