Taksim Kentsel Tasarım Yarışması Almanak Güncellendi

Kullanılan referans görsellerin numaralandırma sistemi revize edildi ve soru cevap eklerinde yayınlanan almanak haritası ile uyumlu hale getirildi.

Güncel Almanac için tıklayınız.