“Taksim Kentsel Tasarım Yarışması” Takvimi Güncellenmiştir

“Taksim Kentsel Tasarım Yarışması” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 numaralı “Tasarım yarışmaları” maddesine dayanılarak hazırlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca açılmıştır.

Corona Virüs olarak bilinen bulaşıcı hastalık, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 16 Mart 2020 tarih ve 56 sayılı raporuna göre 150 ülkede 167.515 teyit edilmiş küresel vakaya sebebiyet vermiştir. DSÖ tarafından, Corona Virüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesi “yüksekten”, “çok yüksek” seviyesine çıkarılmış, ayrıca “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir.

24 Mart 2020 tarihinde yayınlanan soru-cevaplar dokümanı ile ertelenen takvim, T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan Kamu Kurumunda yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin genelgeler ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda tekrar güncellenerek, “Taksim Kentsel Tasarım Yarışması” 1.Kademe proje teslim tarihi 12 Temmuz’a ertelenmiştir.

Yeni yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:

  • İlk kademe için son teslim tarihi: 12 Temmuz 2020, Pazar, Saat 23:59
  • İlk kademe için jüri değerlendirmesi başlangıcı: 18 Temmuz 2020, Cumartesi
  • İkinci kademeye geçenlere bildirim yapılması: 24 Temmuz 2020, Cuma
  • İkinci kademe için son soru sorma tarihi: 4 Ağustos 2020, Cumartesi, Saat 23:59
  • İkinci kademe için yanıtların gönderim tarihi: 8 Ağustos 2020, Çarşamba
  • İkinci kademe için son teslim tarihi: 11 Eylül 2020, Cuma, Saat 23:59
  • İkinci kademe için jüri değerlendirmesi başlangıcı: 17 Eylül 2020, Perşembe
  • Kolokyum ve ödül töreni: 26 Eylül 2020, Cumartesi

Bu zeyilname ile yukarıdaki takvimdeki güncellemeler yapılmıştır. Zeyilnamenin imzalandığı 4 Mayıs 2020’den önce projelerini teslim eden yarışmacılar istedikleri takdirde projelerini geri çekerek yeniden teslim yapabilirler. Zeyilname, İdare’nin yarışmayla ilgili web sitesinde yayınlanacak ve şartname alarak e-posta adresini kaydettiren tüm yarışmacılara gönderilecektir.