TAKSİM’İ HAYAL ET! Taksim Meydanı için Öğrenci Fikir Projesi Yarışması Açıldı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) bünyesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Bimtaş tarafından “Taksim’i Hayal Et! Taksim Meydanı için Öğrenci Fikir Projesi Yarışması” düzenliyoruz.

“İstanbul Planlama Ajansı çatısı altında kamusal alanlar katılımcı bir anlayışla yeniden ele alınıyor. Kamusal alanların toplumun tüm kesimleri tarafından, farklı zaman dilimlerinde, değişen sürelerde deneyimlenebilmesi için etkinlikler planlanıyor. Bu etkinliklerden birisi de tüm lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen “Taksim’i Hayal Et! Taksim Meydanı için Öğrenci Fikir Projesi Yarışması”dır. Meydanların günlük hayata dahil olabilmesi için sadece fiziki tasarımların, mimari ve peyzaj projelerinin yeterli olmadığı fikrinden yola çıkarak açılan yarışmada, toplumun farklı kesimleri için geliştirilmiş, birlikte yaşamayı ve birlikte üretmeyi odağına alan, kent hayatının bir parçasına dönüşebilecek önerilerin hayal edilmesi beklenmektedir.”