Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Güzel Sanat Eserleri Yarışması Jüri Değerlendirme Çalışması Ertelendi

“Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak” yarışması 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 numaralı “Tasarım Yarışmaları” maddesine dayanılarak hazırlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca açılmıştır.

26.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçileceği bildirisi yayınlanmıştır. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekildedir.

Yeni yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:

  • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 5 Haziran 2021, Cumartesi

Bu zeyilname ile yukarıdaki takvim güncellemesi yapılmıştır. Zeyilname, İdare’nin yarışmayla ilgili web sitesinde yayınlanacaktır.