Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Güzel Sanat Eserleri Yarışması Jüri Değerlendirme Çalışması Ertelendi

“Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak” yarışması 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 numaralı “Tasarım Yarışmaları” maddesine dayanılarak hazırlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca açılmıştır.

“Tasarımların Son Teslim Tarihi” 3 Şubat 2021 olan yarışmada, 80 proje teslim alınmıştır.

Koronavirüs vakalarındaki artışın kamu sağlığını tehdit etmesi nedeniyle, “Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak” isimli yarışmanın takvimi güncellenerek, jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi 30 Nisan 2021’e ertelenmiştir.

Yeni yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:

  • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 30 Nisan 2021, Cuma
  • Kolokyum: 8 Mayıs 2021, Cumartesi

Bu zeyilname ile yukarıdaki takvim güncellemesi yapılmıştır. Zeyilname, İdare’nin yarışmayla ilgili web sitesinde yayınlanacaktır.