Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Güzel Sanat Eserleri Yarışması Takvimi Güncellendi!

“Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Yarışması” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 numaralı “Tasarım yarışmaları” maddesine dayanılarak hazırlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca açılmıştır.

30 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar; T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan genelgeler ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda, “Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Yarışması” takvimi güncellenerek, proje teslimi 3 Şubat 2021 tarihine ertelenmiştir.

Yeni yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:

• Tasarımların Son Teslim Tarihi: 3 Şubat 2021 Çarşamba; 23:59 GMT+3 (Dijital Teslim)

Fiziksel 3 boyutlu anlatım;

› Yarışma takviminde “Tasarımların Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen
günde en geç saat 17.00’a kadar “Fiziksel 3 Boyutlu Anlatımların
Teslim Yeri” olarak belirtilen adrese imza karşılığı elden teslim
edilebilir.
› “Fiziksel 3 Boyutlu Anlatımların Teslim Yeri” olarak belirtilen adrese
kargo ile de teslim edilebilir. Kargoya verildiğini gösteren alındı
makbuzunun kopyası “Tasarımların Son Teslim Tarihi” olarak
belirtilen günde en geç saat 19.00’a kadar yarışma raportörlüğüne
ait e-posta adresine gönderilecektir. Kargo makbuzlarında
yarışmacılara ait 8 rakamlı rumuzun bulunması gerekmektedir.
Yarışma takviminde “Posta ile Teslim Alım için Son Gün” olarak
belirtilen tarihte en geç saat 17:00’a kadar belirtilen adrese
ulaşmayan fiziksel 3 boyutlu anlatımlardan ve kargoda oluşabilecek
hasarlardan İdare sorumlu değildir.

Fiziksel 3 Boyutlu Anlatımların Teslim Yeri
İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Atatürk Kitaplığı
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Beyoğlu / İstanbul

• Posta ile Teslim Alım için Son Gün: 10 Şubat 2021, Çarşamba
• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 13 Şubat 2021, Cumartesi
• Kolokyum: 27 Şubat 2021, Cumartesi

Bu zeyilname ile yukarıdaki takvim güncellemesi yapılmıştır. Zeyilnamenin imzalandığı 21 Aralık 2020’den önce projelerini teslim eden yarışmacılar istedikleri takdirde projelerini geri çekerek yeniden teslim yapabilirler. Zeyilname, İdare’nin yarışmayla ilgili web sitesinde yayınlanacaktır.