Ahmet Kıvanç KUTLUCA

1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden lisans derecelerini almıştır. Yüksek lisans (2005”) ve doktora (2009) eğitimlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında tamamlamıştır. 2010 yılından buyana Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümünde görev yapmaktadır. 2011- 2015 yılları arasında Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyeli yapmıştır. Eğitim-öğretim faaliyetleri yanında çeşitli bilimsel araştırma projelerinde ve kentsel-mimari tasarım projelerinde çalışmış, ulusal/uluslararası akademik ortamlarda yayınlar üretmiştir. Çalışma alanları stratejik mekansal planlama, kentsel tasarım ve kamusal mekanlar, enerji verimli planlama ve kentsel dönüşümdür.

DANIŞMAN JURİ ÜYELERİ

ASLİ JURİ ÜYELERİ

YEDEK JURİ ÜYELERİ

RAPORTÖRLER

RAPORTÖR YARDIMCILARI

İSTATİSTİKLER

  • Başvuru Sayısı:
  • Teslim Edilen Proje Sayısı:
  • Katılımcı Sayısı:
  • Pafta Sayısı:
  • Toplam Ödül Sayısı:
  • Toplam Ödül Miktarı: TL
  • Kolokyum Katılım Sayısı:
  • Yarışma Alanı m²: