Ahmet Zekai GÖRGÜLÜ

Ahmet Zekai GÖRGÜLÜ

1974 yılında lisans (mimar), 1978 yılında (kent plancı) yüksek lisans derecesini alarak, aynı yıl İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (İDMMA) Mimarlık Fakültesi, Şehircilik ve Proje Kürsüsü’nde “Asistan” olarak akademik yaşamına başlamıştır. 1983 yılında “Doktor”, 1993 yılında “Doçent” ve 1999 yılında “Profesör” ünvanlarını almış olup; 1989-1990 ve 1992 yıllarında Almanya-Amburg Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Coğrafya Kürsüsü’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Ağırlıkla kent planlama, tasarım, konut ve koruma ile bu alanların politikaları üzerine yoğunlaşan birçok ulusal/uluslararası yayın ile çalışmaları bulunmaktadır. Günümüzde İDMMA’dan Yıldız Üniversitesi ve sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi’ne, Şehircilik Kürsüsü’nden Şehir Bölge Planlama Bölümü’ne dönüşen kurumunda öğretim üyeliğini sürdürmektedir.

2001-2007 yılları arasında YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanlığı, 2007-2010 yılları arasında ise YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın yanı sıra; Şehircilik Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Dekan Vekilliği ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur. Üniversite dışında da Mimarlık Fakültesi Dekanlar Konseyi (MİDEKON) Başkanlığı, ÜAK/Mimarlık Temel Alan Komisyonu üyeliği ve başkanlığı, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu-Danışma Kurulu, Onur Kurulu üyelikleri yapmıştır. Ayrıca Koruma Kurulları’nda üyelik, başkan yardımcılığı ve başkanlık görevleri üstlenmiş, UIA (Ulusal Mimarlık Birliği) Türkiye 2005 toplantısı Bilim Kurulu ve Ulusal Eşgüdüm Toplantısı Tematik Danışma Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Öte yandan ülkemizde Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından ilk kez düzenlenen IABA (Antalya Uluslar arası Mimarlık Bienali) 2011’in başkanlığını yürütmüş, IABA 2013’ün danışma kurulunda yer almıştır. Öte yandan; Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası üyelikleri ile birlikte ISOCARP (Uluslar arası Plancılar Birliği) üyesi, ICOMOS (Uluslar arası Anıtlar ve Sitler Konseyi) Türkiye Ulusal Komitesi ve Yönetim Kurulu üyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Danışma Kurulu üyesi olarak günümüzde çalışmalarını sürdürmektedir.