Ahmetcan ALPAN

Ahmetcan ALPAN

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 2007 yılında tamamladığı lisans eğitiminin ardından yine aynı bölümde Kentsel Tasarım üzerine yüksek lisans yapmış, İstanbul’da Yaratıcı Kümelenme: Moda Tasarımı Sektörü” başlıklı doktora çalışmasını 2019 yılında tamamlamıştır.2008 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde çalışmaktadır. Başlıca çalışma alanları temel tasarım, kentsel tasarım ve yaratıcı endüstrilerdir.İstanbul, Amsterdam, ve Berlin ve Atina’da çeşitli ekiplerle kentsel tasarım atölye çalışmaları düzenlemiş, çeşitli kentsel ve kırsal yerleşimlerde üniversite-yerel yönetim ilişkileri çerçevesinde gerçekleştirilen tasarım projelerinde yer almıştır.