Ayça Yeşim ÇAĞLAYAN

Ayça Yeşim ÇAĞLAYAN

1996 yılında, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olan ÇAĞLAYAN, 2 yıl Kamu ve özel sektörde,  Peyzaj mimarı olarak çalışmış,  Aynı yıllarda, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Politikası ve Yönetimi Programında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Çalışmaları, Rekreasyonel Orman Alanları ve Kullanıcı-Ziyaretçi Davranışları üzerine odaklanmıştır. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Çağlayan, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Programında doktora eğitimini tamamladı. Doktora Tezinde  “Peyzaj değerlendirmesinde Görsel Canlandırma tekniklerinin kullanıcı tercihi üzerindeki etkileri”ni  araştırmıştır. Doktora eğitimini tamamladıktan sonra 2007 yılında Viyana Doğal Kaynaklar ve Yaşam Bilimleri Üniversitesinde  bir süre , ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. 2008 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı  Bölümü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde Lisans ve Lisansüsütü düzeylerde dersler (peyzaj değerlendirme, Proje stüdyoları, rekreasyon planlaması) vermiştir. 2011 yılından bu yana, kullanıcı ve ziyaretçi algıları / tercihleri, rekreasyonel kullanım / talepler ve fiziksel aktivite-mekan ilişkisine  odaklanan bilimsel araştırmalarda koordinatör ve araştırmacı olarak çalışmıştır. Çağlayan ayrıca İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde Bölüm başkan yardımcılığı ve 2012-2019 yılları arasında Anabilim Dalı başkanlığı idari görevlerinde  bulunmuştur.  Kentsel Tasarım Yarışmalarında kazanmış olduğu  ödüllerin yanında, Mimari Tasarım ve Kentsel Tasarım Yarışmalarında jüri üyelikleri vardır. Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde Akademik ve Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam eden Çağlayan’ın Derya Kutay ve Deniz Alp adında iki çocuğu vardır.