Azime TEZER

Azime TEZER

Prof. Dr. Azime Tezer, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde profesördür. Araştırmaları ekolojik kentsel planlama politikaları, arazi kullanımı ve ulaşım etkileşimi, kentsel alanlarda biyolojik çeşitlilik yönetimi, kentsel doğal tehlike azaltma araç ve teknikleri, ekosistem hizmetlerinin mekânsal planlamaya entegrasyonu ve eko-duyarlı su havzası yönetimi modellemesine odaklanmaktadır.

1993 yılında Doktora çalışmaları sırasında Sidney-Avustralya’da New South Wales Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Ulaştırma Bölümü’nde yedi ay, ABD’de Massachusetts Amherst Üniversitesi, Ekolojik Şehirler Projeleri’nde ise UNESCO Keizo Obuchi bursuyla iki yıl boyunca misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2003-2005 yılları arasında İTÜ’de uzun vadeli araştırma yürütmüştür. 1999 Marmara depremlerinden sonra, ulusal ve uluslararası makamlardan alınan destekle yetkililer, afet ve acil durum yönetimi personeli, iş sektörü ve kamuoyunu eğitmek için 2000-2001 yılları arasında ITU-ABD Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) Eğitimci Eğitimi Programı’nda yer aldı. 2001-2003 arasında ABD’de FEMA Eğitim Kurslarına, 2006’da ise Japonya Kobe ve Tokyo’da JICA Afet Azaltma Eğitim Kursuna katıldı. Bu kursların akabinde halkın bilinçlendirilmesi ve teknik-idari-topluluk temsilcilerinin ulusal ve bölgesel düzeyde PI ve CoI olarak kapasite geliştirmesi için afet azaltma planlamasında yer aldı. Bu görevlerde ilgili paydaşlar için eğitim materyalleri geliştirmekten sorumlu olmuştur. 2006 yılından beri İTÜ’de kentsel planlama ve afet yönetimi programlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde kentsel esneklik ve doğal tehlike azaltma konularında ders vermiştir.