Baha TANMAN

Baha TANMAN

11 Aralık 1952’de İstanbul’da doğdu. 1967’de Saint Michel Fransız Ortaokulu’ndan, 1970’te Saint Joseph Fransız Lisesi’nden, 1975’te Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1975’te doktora yapmaya başladığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatı Kürsüsü’nde 1976’da asistan oldu. Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın danışmanlığında başladığı, Prof. Dr. Semavi Eyice’nin danışmanlığında sonlandırdığı “İstanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri” başlıklı teziyle 1990’da doktor payesini aldı; 1991’de Doçent, 1997’de Profesör oldu. Prof. Dr. M. Baha Tanman birçok uluslararası kongre ve sempozyuma katılarak bildiriler sunmuş,  Türk ve İslam sanatına ilişkin birçok yurt içi ve yurt dışında yayın yapmış, kendi bölümünün yanı sıra Trakya Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tunus Mannouba Üniversitesi, Paris Sorbonne Üniversitesi ile Londra Üniversitesi SOAS’da (School of Oriental and African Studies) dersler ve seminerler vermiş, araştırma projelerinde yer almış, eski eser restorasyonlarında bilim kurulu üyeliği, sergi ve müze düzenlemelerinde danışmanlık yapmıştır. Halen 11.12.2019’da emekli olduğu İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde, ayrıca Kadir Has Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma YL Programı’nda ders vermekte, ayrıca Sunan ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde bilim kurulu başkanı olarak, ayrıca bilim kurulu üyesi olarak birçok eski eserin restorasyonlarında bilim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.