Ebru ERBAŞ GÜRLER

Ebru ERBAŞ GÜRLER

İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden 1999 yılında
mezun olduktan sonra, İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Programı’ndan 2003 yılında
yüksek lisans derecesini, 2012 yılında ise doktora derecesini almıştır. 2008 yılında İtalya’daki
Universita Degli Studi di Roma La Sapienza’da misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. İTÜ
Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmakta olup,
akademik çalışmalarını “Peyzaj Tasarım Kuramları, Eleştirisi ve Tarihi”, “Peyzaj Mimarlığında
Sosyo-Kültürel Çalışmalar”, “Hafıza ve Peyzaj ilişkisi, Anma ve Anıtlaştırma Pratikleri”, ve
“Tasarım Disiplinleri Arasındaki Etkileşim ve Diyalog” gibi konulara yoğunlaştırmıştır. Tasarım
stüdyolarındaki yürütücülüklerinin yanısıra, ulusal ve uluslararası konferans, araştırma
projesi, çalıştay ve sergi gibi birçok organizasyonda katılımcı ve yürütücü olarak görev
almıştır. Akademik çalışmalarına ek olarak, pek çok kentsel tasarım ve peyzaj tasarım
projelerinde bireysel ya da ekip üyesi olarak yer alan Ebru Erbaş Gürler’in ulusal ve
uluslararası proje yarışmalarında da ödülleri bulunmaktadır. Tasarım ekibinde yer aldığı
Tuzla Kamil Abdüş Gölü Peyzaj Projesi ile 2016 ve 2017 yıllarında iki defa Ulusal Peyzaj
Mimarlığı Ödülü kazanmıştır.