Ebru FİRİDİN ÖZGÜR

Ebru FİRİDİN ÖZGÜR

Şehir Plancısıdır. Mimar Sinan Üniversitesi’nde Kentsel Tasarım alanında yüksek lisans yapmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Lisans ve lisansüstü düzeyinde Yerleşmeler Tarihi, Planlama Atölyesi, Kentsel Tasarım Kuramı ve Kentsel Tasarım Atölyesi, Tematik Tasarım Atölyesi, Kentsel Yaşamda Kamusallığın Boyutları derslerini vermektedir. Kentlerde sosyal ve mekânsal ayrışma konusunda konut alanları ve kapalı siteler özelinde çalışmaları bulunmaktadır. Kent planlama ile kentsel tasarım ilişkisinin hem uygulama hem de kuramsal boyutları, kent planlama ve kentsel tasarımda katılım süreçleri konularında çalışmaktadır. Son yıllarda kentlerde kamusallık konusunda makaleler yazmakta ve araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca Kadıköy’ün kentleşmesi üzerine makaleleri ve araştırmaları bulunmaktadır.