Elif ERGİN

Elif ERGİN

2017’de İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olduktan sonra İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi’nde görev aldı. Ardından Newcastle Üniversitesi’nde Yerel Kalkınma ve Mekansal Planlama üzerine yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. Aralık 2020’den beri İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı bünyesindeki Tasarım ve Yenilik Şefliği’nde Şehir Plancısı olarak görev yapmakta.