Elif ÖRNEK ÖZDEN

Elif ÖRNEK ÖZDEN

1971  yılında  İstanbul’da doğan Elif Örnek Özden, 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden derece ile mezun oldu. 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans, 2003’de doktora derecesi, 2005 yılında Yardımcı Doçent., 2018 yılında da Doçent ünvanı almıştır. 1995 yılında başladığı akademik kariyerine halen aynı kurumda devam etmektedir. Araştırma konuları, kentsel koruma, koruma alanlarında tasarım, koruma politikaları, kentsel turizmdir. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde kentsel koruma konularında lisans ve lisanüstünde seçme dersler vermektedir. Farklı üniversitelerde de kentsel tasarım, kentsel morfoloji ve kentsel koruma dersleri vermektedir. 2019 yılında görev yapmakta olduğu üniversitenin İstanbul Tarihi Yarımada Araştırma Merkezi’nin müdürlüğü görevine getirilmiştir. Yarışmalarda yarışmacı ve jüri olarak deneyimi bulunan Elif Örnek Özden 2018-2019 yıllarında TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube XV. Dönem Yönetim Kurulu’nda yer almıştır.