Emrah ÇORAMAN

Emrah ÇORAMAN

İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Ekoloji ve evrimsel biyoloji alanında çalışmalar yapıyorum. Çalışmalarımın temel konusu, biyolojik ve genetik çeşitliliği şekillendiren mekanizmaları anlamak; özellikle coğrafyanın ve değişen çevre koşullarının, türlerin genetik yapısı üzerine olan etkilerini araştırıyorum. Yüksek lisans ve doktoramı Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde yaptım. Bu çalışmalarımda, Anadolu’da yaşayan yarasa türlerinin genetik çeşitliliğini inceledim. Doktora sonrası araştırmalarım için 2016 yılında Berlin Doğa Tarihi Müzesi – Leibniz Evrim ve Biyoçeşitlilik Araştırmaları Enstitüsü’ne gittim. Burada, geçmiş iklim değişikliklerinin türleri nasıl etkilediğini araştırdım. 2020’nin Ocak ayında Türkiye’ye geri döndüm ve İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım. Akademik çalışmalarımın yanı sıra birçok doğa koruma projesi yürüttüm. Bu projelerin bazıları; Avrupa Birliği, WWF-Türkiye ve Conservation Leadership Programme (BirdLife International, Flora & Fauna International, Wildlife Conservation Society ve Conservation International konsorsiyumu) gibi kurumlar tarafından desteklendi. 2010 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın Eurobats anlaşmasının danışma kurulunda yer alıyorum.