Erdem Ceylan

Erdem Ceylan

1974 yılında İstanbul’da doğdu. MSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini “Modern Mimaride Megastrüktürler: Megastrüktürlerin Oluşumu, Gelişimi ve Dönüşümü (2003)”, doktora eğitimini ise “Modern Bir Mimari Temsil ve Performans Aracı ya da Mimarlıkta Diyagram (2010)” başlıklı tezleriyle tamamladı. MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Bilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Akademik çalışmaları mimari tasarım kuram ve yöntemleri, mimari temsil ve araçları, beden ve mekân ilişkisi, modern anıt ve anıtsallık, ölüm ve mekân-zaman bağıntısı, Deleuze düşüncesi ve mimarlık ilişkisi konularına yoğunlaşmıştır. Mimari metin çevirisi bir diğer ilgi alanıdır.