Filiz Taş

Filiz Taş

1997 yılında Trakya Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yılda İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Yatırım Planlama Müdürlüğünde göreve başladı. 2001 – 2016 yılları arasında Teknik Şef olarak görev aldı. 2016 yılından itibaren Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğünde rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması, kontrolü ve Koruma Kurulu onay süreçlerinde müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2016-2022 yılları arasında Kültür Varlıkları Koruma Kurullarında Büyükşehir Belediye temsilcisi görevinde bulundu. 2021 yılından itibaren Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Üstyapı Projeler Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.