Firuzan Melike SÜMERTAŞ

Firuzan Melike SÜMERTAŞ

Firuzan Melike Sümertaş, ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden lisans ve aynı okulun Mimarlık Tarihi programından yüksek lisans derecesi almıştır. Doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde sürdürmüştür. Çalışma alanı Osmanlı Dönemi İstanbul’u Kent ve Mimarlık Tarihidir. Yüksek lisans tezi Erken Modern İstanbul’da Kadın Banilere; doktora tezi ise Geç Osmanlı dönemi İstanbul’unda, özellikle Yunanca yazılmış ‘Eski İstanbul’ çalışmalarına ve araştırmacılarına odaklanır. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası mecralarda sunumlar ve yayınlar yapmıştır. Doktora çalışması sırasında Fulbright Kültürel Mübadele Bursu kapsamında Princeton Üniversitesi Tarih Bölümü’nde, Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında ise Girit Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Bölümü’nde bulunmuştur. Ayrıca ARIT- İstanbul, AKMED- Antalya, EFA – Atina, SNF –Atina, Bodossaki Vakfı– Atina, NEC – Bükreş gibi önemli araştırma kurumlarından burslar kazanmıştır. Araştırma dili Osmanlı Türkçesi ve Yunancadır. Öğrenim hayatının yanı sıra çeşitli araştırma ve sergi projelerinde de yer alan Sümertaş, ayrıca Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tam zamanlı, MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümünde ise yarı zamanlı olarak görev yapmıştır. Halen Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tam zamanlı Misafir Akademisyendir.