Gevher GÖKÇE

Gevher GÖKÇE

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini “Osmanlı Merkezi Plânlı Cami Mimarisinde Sekiz Destekli Şemanın Gelişimi”, doktora eğitimini ise “Tanzimat Dönemi Fikir ve Düşünce Hayatının Mimari Alana Yansıması” başlıklı tezleriyle Mimar Sinan Üniversitesi’nde tamamladı. Emekli olduğu 2018 yılına kadar aynı kurumda Türk İslam Sanatları ve Mimarlık Tarihi Anabilim Dallarında ders verdi. 2005 tarihinde açtığı “Ölüm Sanat ve Mekân” adlı seçmeli dersi kapsamında 2010 yılından bu yana sergi, belgesel film gösterimi, performans ve konser gibi etkinlikleri de içeren “Ölüm Sanat Mekân Sempozyumu”nu düzenlemektedir. Hâlen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde ve Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde ders vermektedir.