Gökçer OKUMUŞ

Gökçer OKUMUŞ

1983 Çorlu Tekirdağ doğumlu olan Gökçer Okumuş, 2005 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden, 2007 yılında ise aynı fakültede Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Askerlik görevinin ardından 2010 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Kentsel Tasarım programında yüksek lisans eğitimi sürerken İTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2017’de Şehir ve Bölge Planlama doktora programından “Kentsel Sürdürülebilirliğin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi İçin CBS Tabanlı Bir Model Önerisi” başlıklı teziyle mezun olarak doktor ünvanı almıştır. 2018’in başından itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Çanakkale Belediyesi Kent Meydanı ve Çevresi “Yeşil” Kentsel Tasarım Yarışmasında ve Elazığ Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım Yarışmasında içinde bulunduğu ekipler ile beraber 2. Mansiyon ödülü kazanmıştır.
2019 Eylülden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na danışman olarak katkı koymakta, İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması’nda danışman jüri üyesi olarak görev almaktadır.