Güler GÜÇLÜ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümünü birincilikle bitirdi. Sanat Kurumu Heykel Dalında Yılın Sanatçısı Ödülü, Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri birincilik ödülü gibi ödüllere layık görüldü. Ulusal, uluslararası bir çok kişisel sergi, grup sergi ve sempozyumda yer aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstütüsünde yüksek lisans eğitimine devam eden sanatçı, çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdürüyor.

DANIŞMAN JURİ ÜYELERİ

ASLİ JURİ ÜYELERİ

YEDEK JURİ ÜYELERİ

RAPORTÖRLER

RAPORTÖR YARDIMCILARI

İSTATİSTİKLER

  • Başvuru Sayısı:
  • Teslim Edilen Proje Sayısı:
  • Katılımcı Sayısı:
  • Pafta Sayısı:
  • Toplam Ödül Sayısı:
  • Toplam Ödül Miktarı: TL
  • Kolokyum Katılım Sayısı:
  • Yarışma Alanı (m2):