Gülizar YAŞAR

İstanbul’da doğdu. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. 2020 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Ana Bilim Dalında lisansüstü eğitimini, “Osmanlı Arşiv Belgelerinin Işığında 19.yüzyıl İstanbul’unda Rum Cemaati Tamirleri” adlı yüksek lisans tez çalışması ile tamamladı. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’nda Sanat Tarihçisi olarak görev yapmaktadır.

DANIŞMAN JURİ ÜYELERİ

ASLİ JURİ ÜYELERİ

YEDEK JURİ ÜYELERİ

RAPORTÖRLER

RAPORTÖR YARDIMCILARI

İSTATİSTİKLER

  • Başvuru Sayısı:
  • Teslim Edilen Proje Sayısı:
  • Katılımcı Sayısı:
  • Pafta Sayısı:
  • Toplam Ödül Sayısı:
  • Toplam Ödül Miktarı: TL
  • Kolokyum Katılım Sayısı:
  • Yarışma Alanı (m2):