Hüseyin Kahvecioğlu

Hüseyin Kahvecioğlu

Hüseyin KAHVECİOĞLU
Prof. Dr., Mimar

Hüseyin Kahvecioğlu, mimarlık lisans eğitimini 1986 yılında İTÜ’de tamamladıktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etti. 1998-2000 yılları arasında misafir araştırmacı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde bulundu. 2020 yılına kadar İTÜ’de sürdürdüğü öğretim üyeliği görevine 2020-23 yılları arasında İstanbul Üniversitesinde devam etti. Akademisyenliğinin yanında mesleki alanda da bireysel veya ekip üyesi olarak çok sayıda çalışmada yer aldı. Mimari proje yarışmalarındaki çok sayıda ödülün yanı sıra, yapı ve koruma dallarında Ulusal Mimarlık Ödüllerine layık görülen yapıların müellifleri arasında yer aldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği, yayın kurulu üyeliği, bilim kurulu üyeliği, danışmanlık gibi pek çok akademik ve mesleki görev üstlendi. Özellikle AR-GE yapıları, kamusal yapılar ve çevresel ölçekli projelere odaklı mimarlık çalışmalarını sürdürmektedir.