Hüseyin Tolga ARSLAN

Hüseyin Tolga ARSLAN

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden 2010 senesinde mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Tezli Yüksek Lisans yaptı. Yrd. Doç. Dr. Erol MÜTERCİMLER’in tez danışmanlığında yazdığı yüksek lisans tezi, oy birliği ile kabul aldı. Yüksek Lisans öğrenimi sırasında Uluslararası İlişkiler alanında da lisans öğrenimini tamamladı. 2015 yılında Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında Doktora öğrenimine başladı. Derece ile tamamladığı Doktora ders döneminin ardından Enstitü Müdür yardımcısı Prof. Dr. Hakan UZUN’un tez danışmanlığında yazdığı tezi oy birliği ile kabul aldı ve Doktor unvanını almaya hak kazandı. Çeşitli üniversitelerde görev aldı ve pek çok projenin içinde gerek yönetici gerek araştırmacı ve gerek yazar olarak bulundu. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı bünyesinde Tasarım ve Yenilik Şefliğinde Uzman/Tarihçi olarak görev almaktadır.