İhsan YILMAZ

İhsan YILMAZ

1962 doğumlu olan İhsan YILMAZ, 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden, 2014 yılında ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1990 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğünde şehir plancısı olarak göreve başladı. 1993-2000 yılları arasında Plan Yapım Bürosu Şefi olarak görev yaptı. 2000-2005 yıllarında Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı İmar Planlarında Danışman Şef olarak görev yaptıktan sonra Tarihi Yarımada Tipoloji Envanterinin yürütücülüğünü yaptı. 2006-2008 yılları arasında Avrupa Yakası Plan Yapımından sorumlu Müdür Yardımcılığında bulundu. 2008-2012 yılları arasında Şehir Planlama Müdürlüğünde İstanbul Çevre Düzeni Planından sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2007-2009 yılları arasında İstanbul II No.lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu üyeliğinde bulundu. 2012-2013 yılları arasında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğündeki görevinden sonra Üstyapı Projeler Müdürlüğünde göreve başladı. 2017-2019 yılları arasında Kurumsal Proje Yönetim Şube Müdürlüğü şehir plancısı görevinde bulunduktan sonra 10.10.2019 tarihinde yeniden Üstyapı Projeler Müdürlüğünde göreve başlamıştır. 04.11.2019 tarihinde Üstyapı Projeler Müdürü olarak atanmıştır. Yılmaz, 18.11.2019 tarihi itibariyle de Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı görevini vekaleten yürütmektedir.