İnci OLGUN

İnci OLGUN

Mimar / Kentsel Tasarım Uzmanı

Mimarlık lisans eğitimi sonrasında yine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Kentsel Tasarım lisansüstü programı ile ölçekler arası mekân araştırmaları ve proje çalışmalarına başlamış; doktora tezini kent belleği ve mekân okumaları üzerine tamamlamıştır. Yapılı çevreyi destekleyen doğal ve yapay sistemlere, kentsel tasarım stratejilerine ilişkin ulusal ve uluslararası fonlardan hibe alan araştırma projeleri, yayınlar, atölyeler, sergiler, kitap çalışmaları gerçekleştirmiş ve birçok organizasyona dâhil olmuştur. Mimari ve kentsel tasarım ölçeğinde ulusal ve uluslararası yarışmalardan ödülleri bulunan Olgun’un, yayına dönüştürdüğü projeler arasında, ‘Prestij Aks ve Odakları: Kentsel Tasarım Atlası Projesi’ [2019], ‘Kentsel Mekânsal Standartların Geliştirilmesi’ [2017] ve ‘Kentsel Tasarım Rehberleri’ [2016]; Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Güdümlü Projesi kapsamında ‘Kastamonu-Küre, Ersizlerdere Köyü için Tasarım Rehberi’ [2014]; ‘Galata Bölgesi Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanması’ [2014-2013]; ERASMUS-IP kapsamında ‘A Comparative Study of the Contrubutionto Urban Life of in-Between Places “Passing, Passage, Arcades” as Semi-Public: Spaces UP&DOWN, The Hill of the Croix Rousse / LYON’ [2013] ve ‘By_pass_ing Karaköy’ [2014] bulunmaktadır. 2001 yılından itibaren MSGSÜ’de, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim elemanı olarak planlama ve kentsel tasarım stüdyolarında proje grup yürütücülüğü yapan Olgun, multidisipliner bir platform olan Tasarım Rehberleri ekibinin üyesi olarak da yine kentsel ve kırsal ölçeklerde sürdürülebilirlik, ekolojik planlama ve tasarım konularında yoğun bir şekilde çalışmalarını devam ettirmektedir.