İpek Akpınar Aksugür

İpek Akpınar Aksugür

Prof. Dr. İpek Akpınar, Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü’nde mimarlık, kent, kentli, politika, bellek, temsiliyet ilişkileri ekseninde stüdyo ve kuram dersleri vermeye ve araştırmalara devam ediyor.

Lisans ve Y. Lisans çalışmalarını İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamlamasının ardından “Rebuilding Istanbul After Henri Prost’s planning” başlıklı doktorasını University College London, Bartlett School of Graduate Studies’de (2003) tamamladı. Henri Prost üzerine Paris’te IFAda gerçekleştirdiği uluslararası araştırma projesi (Bilsel, Yerasimos ve Pinon, ile) sergilenmiş ve yayınlanmıştır (2010).

Ayışığı Manastırı (2012) ve Sabancı Müzesi 10 Yıl kitaplarının yazarıdır. The UCL Urban Laboratory ve OCEAN Design Research Association Danışma Kurullarında; The Journal of Architecture, A/Z ITU Journal of Faculty of Architecture ve JURD dergilerinin yayın ve danışmanlar kurullarında yer alıyor. Osmanlı Başkentinden Küreselleşen İstanbul’a: Mimarlık ve Kent (2010) kitabının editörü; Ayışığı Manastırı ve SSM 10. YIL kitaplarının yazarıdır.