Jülide ALP

Jülide ALP

1979 yılında Samsun’da doğdu. Yıldız Teknik üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümünde lisans eğitimini (2002), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programını bitirdi (2006). Yüksek lisans tezini “Kamusal Mekan” üzerine yaptı: “Kent ve Meydan Olgusu- Yeniden Canlandırma Sürecinde Karşılaştırmalı Bir İrdeleme (Trafalgar Meydanı ve Eminönü Meydanı)”. Aynı üniversitede büyük ölçekli kentsel projeleri incelediği “Örgütlenme Kapasitesi Bağlamında Kentsel Projeler: İstanbul Kartal Örneği” adlı doktora çalışmasını, 2012 yılında tamamladı.

2013 yılında Maltepe Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümünde yardımcı doçent olarak akademik hayatına başladı. Çalışma konuları; kent, kamusal alanlar ve kent meydanlarıdır. Halen Maltepe Üniversitesinde Dr.Öğr.Üyesi olarak çalışmaktadır.