Mehmet Cemil AKTAŞ

Mehmet Cemil AKTAŞ

Peyzaj, kapsayıcı yaşam alanı olarak düşünüldüğünde; herkesin eşit koşullarda içinde yer alacağı düzlemlerin tasarımı, birbirleri ile etkileşim ara yüzlerinin planlanması, ekolojik kaygı ile üretimin yapıldığı, erişilebilir fiziksel bir çevrenin oluşması ve devamlılığının sağlanmasının amaç edindiği bir üretim anlayışını benimser. Bu görüş ile profesyonel iş deneyimini bir araya getiren caps. başta peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım olmak üzere tasarımın dokunduğu her alanda çalışmalar yapar, kent üzerine düşünür ve tasarlar.

8 tanesi uluslararası olmak üzere toplamda 30’un üzerinde ödülün sahibi olan caps. kurucularından M.Cemil Aktaş, 2018 yılında TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından Turgay Ateş Genç Peyzaj Mimarı ödülü ile Türkiye’de yılın en iyi genç peyzaj mimarı seçilmiştir. 2019 yılında IFLA Europe tarafından Avrupa’nın en başarılı genç peyzaj mimarı Ödülleri’ni fikir ve uygulama dalında kazanmış, 2020 yılında ise 40 Under 40 Architects ödülü ile Avrupa’nın 40 yaş altı en başarılı mimarları arasına giren ilk Türk peyzaj mimarı olmuştur.