Melih Birik

Melih Birik

Lisans Eğitimini 1992 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladıktan sonra aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1998-2012 yılları arasında tasarım ve planlama ölçeklerinde projeler üretti. 2012 yılında Kentsel Değişim ve Dönüşüm üzerine hazırladığı doktora tezini tamamladıktan sonra kentsel tasarım ve planlama üzerine farklı üniversitelerde ders verdi. Halen Doktor Öğretim Üyesi olarak görev aldığı MSGSÜde kentsel tasarım alanında çalışmalarını sürdürmektedir.