Meliha SÖZERİ

Meliha SÖZERİ

1982 yılında Antalya’da doğan Meliha Sözeri, lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde tamamlamıştır. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Ana Sanat Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini bitiren Sözeri, aynı bölümde 2016 yılında Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Akademik ve sanatsal çalışmalarına İstanbul’da devam eden sanatçı “Toz/Dust”, “Çevren/Horizon” isimli kişisel sergileri açmış, ulusal ve uluslararası sergilere katılmış, çeşitli etkinlik ve sempozyumlarda yer almıştır. Sözeri’nin yayımlanmış makaleleri ve ödülleri de bulunmaktadır. Sanatsal üretiminde işlerin bağlamı üzerinden öncelikle kavramsal çerçevesini belirlemekte ve bu kavramsal çerçevenin sınırları siyaset, gündelik yaşam, gündelik yaşamda bireysel ve toplumsal ilişkiler, politika, sistem ve şeffaflık üzerine inşa edilmektedir. Akademik çalışmaları içinde Mimarlık, Kent ve Heykel konusu yer alır. Yüksek lisans tezi “1970’lerden Günümüze Mimarideki Heykelsi Biçimler” başlığını taşır. Mimarlık ve heykel disiplinlerinin kesişim ve etkileşimlerine sanatsal bakış açısıyla odaklanır. Sanatta yeterlik çalışması; Çağdaş Sanat’ın içerisinde izleyici algısı, algının tersyüz edilmesi konularına odaklanan eser metni tezi “Çağdaş Heykelde Plastik Algıyı Tersyüz Eden Uygulamalar” başlığını taşımaktadır.