Meliz AKYOL ALAY

Meliz AKYOL ALAY

Doktora ve yüksek lisans eğitimini İTÜ’de, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. University of California, Santa Barbara Kampüsü’nde ziyaretçi akademisyen olarak bir yıl süre ile görev aldı ve kentsel büyüme modelleri ve peyzaj değişimi ile ilgili araştırmalarını yürüttü. 2016 yılında “Arazi Kullanım Değişimlerinin Peyzaj Teori ve Modellemesi Kapsamında İncelenmesi“ adlı doktora tezini tamamladı. 2011-2016 yılları arasında araştırma görevlisi olarak görev yaptığı İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde şu an Peyzaj Tasarımı Projesi Stüdyosu, Bitki Materyali 1-2, Bitkilendirme Tasarımı ve Çevresel Estetik derslerini yürütmektedir. Journal of Digital Landscape Architecture (2016), Journal Of Environmental Protection And Ecology (2015), ITU A|Z Journal of the Faculty of Architecture (2013) gibi uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri bulunmaktadır. İlgi duyduğu başlıca araştırma konuları peyzaj ekolojisi, arazi kullanımı/arazi örtüsü değişimi, kentsel büyüme modelleri, coğrafi bilgi sistemleri (CBS-GIS), tasarımda ve doğada bitki türleri ve doğal tarımdır. Tasarım stüdyosu yaklaşımı, ekolojik sistemler ile kentsel ve kırsal mekanizmaları çözümlemek, doğal ve yapısal çevreyi çağdaş uygulamalarla birleştiren pragmatik senaryolar üretmek üzerine odaklanmaktadır. Katıldığı yarışma ve araştırma projelerinde bu yaklaşımı test etmektedir. Bilginin paylaşılması ve artırılması amacıyla, özellikle öğrenci katılımına değer veren, uluslararası ve ulusal birçok çalıştay, seminer, konferans ve sergi etkinliği düzenlemiştir.