Meltem ERDEM KAYA (Jüri Başkanı)

Meltem ERDEM KAYA (Jüri Başkanı)

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden fakülte birincisi olarak mezun oldu. 2005 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Master derecesini, 2012 yılında Doktora derecesini aldı.  Lisans, lisansüstü ve doktora eğitimi sırasında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, YÖK, TÜBİTAK, Tinçel Kültür Vakfı gibi birçok kurumdan yurt içi ve yurt dışı burs almaya hak kazandı. 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Michigan Üniversitesi (Ann Arbor, MI), Çevre ve Sürüdürlebilirlik (SEAS) Fakültesi bünyesinde yer alan Peyzaj Ekolojisi, Tasarım ve Algı Laboratuvarında araştırmacı olarak çalıştı.  2019-2020 arası İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görev alan Erdem Kaya’nın araştırmaları peyzaj mimarlığında tasarım metotları, ekolojik planlama ve tasarım, kırsal peyzaj planlama ve tasarımı, post-endüstriyel peyzaj tasarım araştırmaları ve peyzaj mimarlığında stüdyo eğitimi üzerine odaklanıyor.   Ulusal ölçekte alınmış birçok proje ödülü bulunan Erdem Kaya profesyonel anlamda küçük ölçekli kamusal mekan tasarımından kentsel ve kırsal içerikte büyük ölçekli planlama ve tasarım projelerine kadar değişen bir aralıkta aktif olarak interdisipliner proje ekiplerinde koordinatör ve tasarımcı olarak yer alıyor.  İTÜ bünyesinde kırsal alanları konu alan Tübitak destekli araştırma projelerini kolektif bir yapıda buluşturan Kırsal Tasarım Araştırmaları grubunun (www.kita.itu.edu.tr) ve  İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümüne bağlı Peyzaj Mimarlığında Teknoloji, Ekoloji ve Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı’nın yürütücülüğünü yapıyor.