Merve Nur ZEYBEL

Merve Nur ZEYBEL

1993 yılında Adana’da doğdu. Lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2017’de İTÜ Şehir ve Bölge Planlama lisans programını başarı ile tamamladı. 2018 senesinde İBB’nin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Deprem Sonrası Geçici Barınma ve Toplanma Alanlarının Belirlenmesi Projesi’nde yer aldı. Şu an ise İTÜ’de Şehir Planlama yüksek lisans programına devam etmekte, İBB Altyapı Projeler Müdürlüğünde şehir plancısı olarak görev yapmaktadır.