Merve Nur ZEYBEL

1993 yılında Adana’da doğdu. Lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2017’de İTÜ Şehir ve Bölge Planlama lisans programını başarı ile tamamladı. 2018 senesinde İBB’nin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Deprem Sonrası Geçici Barınma ve Toplanma Alanlarının Belirlenmesi Projesi’nde yer aldı. Şu an ise İTÜ’de Şehir Planlama yüksek lisans programına devam etmekte, İBB Altyapı Projeler Müdürlüğünde şehir plancısı olarak görev yapmaktadır.

DANIŞMAN JURİ ÜYELERİ

ASLİ JURİ ÜYELERİ

YEDEK JURİ ÜYELERİ

RAPORTÖRLER

RAPORTÖR YARDIMCILARI

İSTATİSTİKLER

  • Başvuru Sayısı:
  • Teslim Edilen Proje Sayısı:
  • Katılımcı Sayısı:
  • Pafta Sayısı:
  • Toplam Ödül Sayısı:
  • Toplam Ödül Miktarı: TL
  • Kolokyum Katılım Sayısı:
  • Yarışma Alanı (m2):