Nüket SİVRİ

Nüket SİVRİ

Dr. Nüket Sivri, 2003 yılından beri öğretim üyesi olduğu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Çevre Mühendisliği Bölümü’nde halen Profesör olarak görev yapmaktadır. Doktora derecesini de aldığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi’nde 1990-2003 yılları arasında akademisyen olarak çalışmıştır. Doktora sonrası araştırmalarını, İngiltere’de Plymouth Marine Laboratuvarı’nda tamamlayan Dr. Nüket Sivri, aynı dönemde özel bir konu olan ve halen Türkiye’de sınırlı sayıda çalışılan “doğal sularda moleküler viroloji yöntemleri yardımı ile alg virüslerinin tanımlanması” araştırmasını Dr. Mike ALLEN ile yürütmüştür. Doçentlik aşamasında, kıyısal alanların çevresel etkileşimleri ve mikrobiyal değişimler, antibiyotik direnç mekanizmaları konularında proje ve çalışmalar yapmıştır. Özellikle İstanbul kıyısal alanına antropojenik baskılar konusunda farklı projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Bölgesel ve küresel ölçekte sucul ekosistemler ile kıyı alanı çevresel etki değerlendirmesi, sucul ekosistemlerde antibakteriyel direnç, su sanitasyonu ve su kalitesi ana çalışma konularıdır.  Son dönemlerde çalışma ekibi ile dünyada güncel araştırma konuları olan “denizel ekosistemlerde endüstriyel ve evsel atık suların toksisitesinin tespitinde hızlı yöntemler geliştirmek” ve “mikroplastiklerin sucul mikroorganizmalar üzerindeki etkilerini belirlemek” üzerine hem ulusal ve hem de uluslararası nitelikte projelere odaklanmıştır.

Çalışma alanında, 270’den fazla ulusal ve uluslararası bilimsel yayını ile 6 adet kitap bölümü yazarlığı bulunan, 10’dan fazla dergide editör, editor yardımcısı, alan editörü, yayın kurulu üyesi gibi farklı görevler üstlenen Dr. Sivri, Türkiye’de 6 üniversitede yurt dışında ise 2 üniversitede, lisans ve lisansüstü olmak üzere, branşı ile ilgili 14 farklı ders vermiştir. Akademik gelişimin temel anlamı olan Lisans üstü öğrenci yetiştirme ilkesine bağlı olarak, 15 tezin tamamlanmasında danışmanlık görevi üstlenmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 14 numaralı başlığı olan “Sudaki Yaşam”a ilişkin tüm alt başlıklarda çalışmalar yapmış ve bilimsel yaşamını bu çalışmalara adamıştır. 2021 tarihinde TULIP Çevre Ödülü almaya hak kazanmıştır. Halen Marmara Belediyeler Birliği, TUBITAK ve Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından oluşturulan “Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu” üyesidir. Aynı zamanda, TÜBA-Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu aktif üyesi olarak çalışmaktadır.

Detaylı özgeçmiş ve çalışmalarına http://avesis.istanbulc.edu.tr/nuket/ linkinden ulaşılabilir.