Nuran YILDIRIM

Nuran YILDIRIM

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1970). Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü’nde Osmanlıca okutmanı olarak çalışmaya başladı. Bu kürsüde hazırladığı; “15. Yüzyıla Ait Bir Cerrahname” adlı teziyle “M.Sc.Dr.” unvanını aldı (1982). Doçent oldu (1990), profesörlüğe yükseldi (1996). Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığında bulundu (2011-2015). 

İstanbul Tıp Fakültesi’nden emekli oldu (2015). Çalışmalarını 2016’dan beri, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı olarak sürdürmektedir.

İstanbul’un sağlık tarihi ve şehirde etkili olan bulaşıcı ve salgın hastalıkların tarihsel süreci hakkında kitap ve makaleleri bulunmaktadır.