Saadet Tuğçe TEZER ÇILĞIN

Saadet Tuğçe TEZER ÇILĞIN

Şehir Plancısı, 2014 yılından beri çalıştığı MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Dr. Araştırma Görevlisi. Akademik ilgi alanları olan yerleşme tarihi, şehircilik, kentsel morfoloji, tarihsel coğrafya, arkeoloji ve Antakya üzerine seminer, bildiri, makale ve gazete yazıları bulunuyor. Lisans tezinde Haydarpaşa Gar ve Liman Alanı (2010), Yüksek Lisans tezinde Floransa kenti tarihi (2013) üzerine çalıştıktan sonra, “Yerleşme Tarihi Çalışmaları İçin Bir Çerçeve: Antakya Örneği” başlıklı Doktora tezini 2019 yılında tamamladı. Eskiz ve suluboya, özel ilgi alanlarını oluşturuyor.