Salime Benan KAYA

Salime Benan KAYA

2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans eğitimine başlayan S.Benan Kaya, lisans eğitimi boyunca kent ölçeğinde ulusal ve uluslararası projelerde ve atölyelerde yer almıştır. Fachhochschule Erfurt (FH Erfurt) bir yıl eğitim görmüş ve 2019 yılında MSGSÜ’den Şehir Plancısı olarak mezun olmuştur. 2020 yılından itibaren İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde Kamusal Tasarım Ofisi / Yarışmalar ekibinde görev yapmaktadır.